Valitus, jonka Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin ja Robert Marin ovat tehneet 10.1.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens ym. vastaan komissio, 7.11.2012 antamasta tuomiosta

(Asia C-12/13 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin ja Robert Marin (edustajat: avocat A. Arnaud ja avocat P.-O. Koubi-Flotte)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin ja Serge Antoine José Perez

Vaatimukset

asiassa T-574/08 7.11.2012 annettu tuomio on kumottava

unioni on velvoitettava maksamaan valittajille seuraavat määrät:

Gérard Buonolle (valittaja 1) ja Jean Luc Buonolle (valittaja 2) yhdessä heidän alustensa GERARD LUC III ja IV osalta 1 523 588,94 euroa

Roger Del Pontelle (valittaja 3) aluksen ROGER CHRISTIAN IV osalta 1 068 600 euroa

Serge Antoine Di Roccolle (valittaja 4) aluksen ANNE ANTOINE II osalta 1 094 800 euroa

Jean Gérald Lubranolle (valittaja 5) aluksen VILLE D'ARZEW II osalta 855 628,20 euroa

Jean Lubranolle (valittaja 6) ja Jean Lucien Lubranolle (valittaja 7) yhdessä heidän alustensa GERALD JEAN III ja IV osalta 1 523 588,94 euroa

Fabrice Marinille (valittaja 8) ja Robert Marinille (valittaja 9) yhdessä heidän aluksensa ERIC MARIN osalta 865 784,59 euroa

toissijaisesti asia on palautettava unionin yleiselle tuomioistuimelle ratkaistavaksi uudelleen unionin tuomioistuimen antaman ratkaisun mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat esittävät valituksensa tueksi kolme valitusperustetta.

Ensinnäkin valittajat moittivat unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se luokitteli heidän kärsimänsä vahingon lainvastaiseen toimeen perustuvaa sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevan perusteen yhteydessä virheellisesti

Toiseksi valittajat väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin loukkasi unionin oikeudessa taattuja perusoikeuksia, kun se ei arvioinut asianmukaisesti kunkin valittajan henkilökohtaisesti kärsimää vahinkoa.

Kolmanneksi ja toissijaisesti valittajat moittivat unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se todennut lainmukaiseen toimeen perustuvaa sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta jäsenvaltioiden oikeuden yhteisten yleisperiaatteiden mukaisesti.

____________