Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 28. janvāra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-100/12)

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. punkts – Pa telefaksu prasības celšanas termiņā iesniegts prasības pieteikums, kas parakstīts, izmantojot zīmogu ar tajā ietvertu advokāta parakstu vai citā veidā attēlotu parakstu – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)Atbildētāja: Eiropas KomisijaPriekšmetsPrasība atcelt Komisijas lēmumu, ar ko prasītājam atsaka izmaksāt atlīdzību par kaitējumu, kas viņam radies pārāk ilgas pensionēšanās procedūras atbilstoši Civildienesta noteikumu 53. pantam dēļ un tādēļ, ka netika pieņemts lēmums saistībā ar viņa iespējamo arodslimību, kas bija viņa pensionēšanās pamatāRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.