Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 13. marta spriedums – Mendes/Komisija

(lieta F-125/11) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Nepielaišana pie novērtēšanas pārbaudījumiem – Iestādes pienākums interpretēt sūdzības brīvi no aizspriedumiem – Pēc iestāšanās pārbaudījumiem izdarīti grozījumi paziņojumā par vakanci – Tiesiskās paļāvības princips – Tiesiskā noteiktība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Isabel Mendes (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Rodrigues un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvis J. Currall)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepielaist prasītāju konkursa EPSO/AST/111/10 novērtēšanas pārbaudījumiem

Rezolutīvā daļa:

atcelt atklātā konkursa EPSO/AST/111/10 atlases komisijas 2011. gada 7. aprīļa lēmumu nepielaist prasītāju novērtēšanas pārbaudījumiem;Eiropas Komisija izmaksā prasītajai summu EUR 2000 apmērā;prasības pieteikumu pārējā daļā noraidīt;katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.