Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 14 mars 2013 – Christoph m.fl. mot kommissionen

(Mål F-63/08)1

(Personalmål – Icke fast anställda – Artiklarna 2, 3a och 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda – Tillfälligt anställda – Kontraktsanställda – Extraanställda – Avtalets varaktighet – Artiklarna 8 och 88 i anställningsvillkoren för övriga anställda – Kommissionens beslut av den 28 april 2004 om den längsta period under vilken icke fast anställda får vara anställda vid kommissionen – Direktiv 1999/70/EG – Tillämplighet på institutionerna )

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eugen Christoph m.fl. (Leggiuno, Italien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Bauer och K. Zieleśkiewicz, därefter M. Bauer och J. Herrmann)SakenOgiltigförklaring av besluten om fastställande av sökandenas anställningsvillkor i den del varaktigheten eller förlängningen av deras avtal har begränsats till en vi

rna )

Rättegångsspråk: franskaParterSökande: Eugen Christoph m.fl. (Leggiuno, Italien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)Svarande: Europeis