2012. szeptember 12–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-101/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal és S. Orlandi ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és

t kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék:nyilvánítsa a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 9. cikkét jogellenesnek;semmisítse meg a nyugdíjjogo

sultságok átvitelé

re vonatkozó, a felperesek által 2010. július 28-án elf

ogadott javaslat megsemmisítéséről és felváltásáról szóló, 2011. június 21-i határozatot;semmisítse meg a 2011. június 21-i határozatot, amely a személyze

ti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó, 2011. március 3-i általános végrehajtási rendelkezésekben foglalt mutatókat alkalmazza a felperes nyugdíjjogosultságának átvitele iránti kérelemre;az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.