Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 30. janvāra spriedums – De Luca/Komisija

(lieta F-20/06 RENV)

Civildienests – Ierēdņi – Lietas nodošana Vispārējai tiesai pēc atcelšanas – Iecelšana amatā – Ierēdnis, kas piekļūst augstākai funkciju grupai atklāta konkursa rezultātā – Kandidāts, kurš ir iekļauts rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē darbā pieņemšanas brīdī – Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas tiesību normas – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkts

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Patrizia De Luca (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Orlandi, un J.-N. Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvis M. J. Currall)PriekšmetsPrasība atcelt Komisijas 2005. gada 23. februāra lēmumu iecelt prasītāju, kas ir ierēdne, kura ir klasificēta A*10 pakāpē un kas ir veiksmīgā kandidāte konkursā, kas tika izsludināts amatiem A5/A4 pakāpēs, “Tiesiskuma, brīvības un drošības” ģenerāldirektorāta administratora amatā, ciktāl tās klasifikācija A*10 pakāpē tika grozīta uz klasifikāciju A*9 pakāpēRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;P. De Luca un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas abās tiesvedībās Civildienesta tiesā;Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina P. De Luca tiesāšanās izdevumus saistībā ar tiesvedību Vispārējā tiesā;Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.