Virkamiestuomioistuimen määräys 9.4.2013 – de Brito Sequeira Carvalho v. komissio

(Asia F-126/12)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

____________

1    EUVL C 71, 9.3.2013, s. 29.