Tožba, vložena 16. aprila 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-34/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: R. Duta, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije natečaja EPSO/AD/231/12 o neprepustitvi tožeče stranke k opravljanju preizkusov tega natečaja.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 31. januarja 2013, sprejeta na podlagi pritožbe tožeče stranke z dne 25. septembra 2012, naj se razglasi za nično;

odločbi z dne 28. junija 2012 in 16. julija 2012, s katerimi je bila tožeča stranka obveščena, da je zavrnjeno njeno sodelovanje v fazi predizbora, imenovani „Ocenjevalni center“, v okviru natečaja EPSO/AD/230-231/12, ki se ga je udeležila, naj se razglasita za nični;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.