Prasība, kas celta 2013. gada 28. martā – ZZ/EMA

(lieta F-29/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepagarināt prasītāja pagaidu darbinieka līgumu un prasība par zaudējumu atlīdzību

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 30. augusta lēmumu nepagarināt prasītāja līgumu, izbeigt viņa darba tiesiskās attiecības 2013. gada 30. aprīlī un piešķirt viņam atvaļinājumu pēc savas ierosmes;

atcelt 2013. gada 26. februāra lēmumu, ar ko ir noraidīts lūgums pagarināt līgumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kā arī samaksāt prasītājam EUR 25 000 par nodarīto morālo kaitējumu.