Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Sibiu (Romunija) 16. maja 2013 – Elena Petru proti Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu in Casa Națională de Asigurări de Sănătate

(Zadeva C-268/13)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Sibiu

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Elena Petru

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu in Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba glede na določbe člena 22(2), drugi pododstavek, Uredbe (EGS) št. 1408/711 nezmožnost, da se zagotovi zdravljenje v državi stalnega prebivališča, razlagati absolutno ali razumno, torej ali je položaj, v katerem je v državi stalnega prebivališča kirurški poseg s tehničnega vidika sicer mogoče opraviti pravočasno in primerno, ker potrebni specialisti so na voljo in imajo tudi enako visoko raven strokovnega znanja, vendar ni zdravil in najnujnejše medicinske opreme, enakovreden položaju, v katerem potrebnega zdravljenja v smislu navedenega člena ni mogoče zagotoviti?

____________

1 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 3).