A Retten i Kolding, Civilretten (Dánia) által 2013. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A Karsten Kaltoft nevében eljáró FOA kontra Billund Kommune

(C-354/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Retten i Kolding, Civilretten

Az alapeljárás felei

Felperes: a Karsten Kaltoft nevében eljáró FOA

Alperes: Billund Kommune

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Sérti-e az elhízás alapján a munkaerőpiacon történő általános vagy valamely állami munkáltató általi különös hátrányos megkülönböztetés az uniós jogot, ahogy az például az Európai Unióról szóló szerződés alapvető jogokra vonatkozó 6. cikkében kifejezésre jut?

Közvetlenül alkalmazandó-e az elhízás alapján történő hátrányos megkülönböztetés esetleges uniós jogi tilalma valamely dán állampolgár és a munkáltatója – valamely hatóság – közötti viszonyra?

Amennyiben a Bíróság úgy véli, hogy az Európai Unióban fennáll az elhízás alapján a munkaerőpiacon történő általános vagy valamely állami munkáltató általi különös hátrányos megkülönböztetés tilalma, úgy adott esetben a megosztott bizonyítási tehernek megfelelően kell-e elvégezni annak vizsgálatát, hogy megsértették-e az elhízás alapján történő hátrányos megkülönböztetés esetleges tilalmát, és így a tilalom hatékony végrehajtásához azokban az esetekben, amelyekben a hátrányos megkülönböztetés valószínűsíthető, a bizonyítási terhet az alperes munkáltatóra kell telepíteni (lásd a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén a bizonyítási teherről szóló, 1997. december 15-i 97/80/EK tanácsi irányelv1 (18) preambulumbekezdését)?

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv2 által nyújtott védelem hatálya alá tartozó fogyatékosságnak tekinthető-e az elhízás, és adott esetben mely kritériumok relevánsak azon szempontból, hogy konkrétan valamely személy elhízására kiterjed-e a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés említett irányelvben foglalt tilalma által nyújtott védelem?

____________

1 HL 1998. L 14., 6. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 264. o.

2 HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.