2013 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt. prieš EIF

(Byla F-72/13)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir kt., atstovaujami advokato L. Levi

Atsakovas: Europos investicijų fondas (EIF)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Atlyginimų lapeliuose nurodytų sprendimų ieškovams taikyti valdybos sprendimą, kuriuo nustatoma, kad atlyginimai gali didėti ne daugiau kaip 2,3 %, EIF generalinio direktoriaus sprendimo, kuriame apibrėžiama nauja nuopelnų balų sistema, lemianti, ieškovų teigimu, atlyginimo sumažinimą 1–2 %, ir EIB valdymo komiteto sprendimą, kuriame apibrėžiama nuopelnų balų sistema, lemianti, pasak ieškovų, atlyginimo sumažinimą 1–2 %, panaikinimas ir papildomas prašymas priteisti iš EIF atlyginimo skirtumą bei atlyginti žalą.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti sprendimus ieškovams taikyti 2013 m. vasario 4 d. EIF valdybos sprendimą, kuriuo nustatoma, kad atlyginimai gali didėti ne daugiau kaip 2,3 %, EIF generalinio direktoriaus sprendimą, kuriame apibrėžiama nauja nuopelnų balų sistema, lemianti, ieškovų teigimu, atlyginimo sumažinimą 1–2 % (tie sprendimai priimti remiantis 2012 m. gruodžio 18 d. EIB valdybos sprendimu, kuriuo nustatoma, kad atlyginimai gali didėti ne daugiau kaip 2,3 %, ir 2013 m. sausio 29 d. EIB valdymo komiteto sprendimu, kuriame apibrėžiama nuopelnų balų sistema, lemianti, pasak ieškovų, atlyginimo sumažinimą 1–2 %) (apie minėtus EIF sprendimus pranešta 2013 m. balandžio mėn. atlyginimų lapeliuose), ir ta pačia apimtimi panaikinti visus EIF sprendimus, nurodytus vėlesniuose atlyginimo lapeliuose.

Priteisti iš atsakovo sumokėti atlyginimo skirtumą, susidariusį dėl minėtų 2013 m. vasario 4 d. EIF valdybos ir EIF generalinio direktoriaus, 2012 m. gruodžio 18 d. EIB valdybos ir 2013 m. sausio 29 d. EIB valdymo komiteto sprendimų dėl nuopelnų balų sistemos „4-3-2-1-0“ ir dėl „jaunimo“ sistemos „5-4-3-1-0“ taikymo arba, alternatyviai, ieškovams, kurie gavo A įvertinimą, dėl nuopelnų balų sistemos „3-2-1-0-0“, o ieškovams, kuriems taikoma „jaunimo“ sistema, dėl jaunimo sistemos „4-3-2-0-0“ taikymo. Prie šio atlyginimų skirtumo turi būti pridėti delspinigiai, skaičiuojami nuo 2013 m. balandžio 15 d. ir paskui kiekvieno mėnesio 15 d., kol bus visiškai grąžintas skirtumas, o tie delspinigiai turi būti nustatyti pagal ECB palūkanų normą, prie jos pridėjus 3 punktus;

Priteisti iš atsakovo atlyginti nuostolius už patirtą žalą dėl perkamosios galios netekimo (ši žala įvertinta ex aequo et bono) ir laikinai nustatyti 1,5 % dydį nuo kiekvieno ieškovo atlyginimo.

Kadangi atsakovas savanoriškai nepateikė dokumentų, paraginti jį pateikti šiuos dokumentus pritaikius proceso organizavimo priemones:

EIF valdybos sprendimą dėl 2001 m. rugsėjo 24 d. EIF tarnautojų nuostatų suderinimo,

EIG sprendimą organizuoti „tinkamą procedūrą“, nurodytą EIF valdybos sprendime dėl 2001 m. rugsėjo 24 d. EIF tarnautojų nuostatų suderinimo,

2013 m. vasario 4 d. EIF valdybos sprendimą, kuriuo patvirtintas 2013 m. darbuotojams skirtas biudžetas,

EIF generalinio direktoriaus sprendimą, kuriuo nustatyta nauja nuopelnų balų sistema 2013 m.,

2012 m. gruodžio 18 d. EIB valdybos susirinkimo protokolą,

2013 m. sausio 29 d. EIB valdymo komiteto susirinkimo protokolą,

2013 m. sausio 29 d. EIB personalo skyriaus pranešimą „personnel/ASP/2013-5“,

EIB ir EIF Corporate Operational Plans 2013–2015 m.

Priteisti iš EIF bylinėjimosi išlaidas.