A Közszolgálati Törvényszék 2012. február 13-i végzése – Wagner-Leclercq kontra Tanács

(F-24/09. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 113., 2009.5.16., 47 o.