Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 13. februára 2012 – Wagner-Leclercq/Rada

(vec F-24/09)1

Jazyk konania: francúzština

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 113, 16.5.2009, s. 47.