Virkamiestuomioistuimen määräys 11.3.2011 – Kaskarelis v. komissio

(Asia F-24/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 161, 19.6.2010, s. 58.