Sklep Sodišča za uslužbence z dne 11. marca 2011 – Kaskarelis proti Komisiji

(Zadeva F-24/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 161, 19.6.2010, str. 58.