Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 november 2011 – Juvyns / Raad

(Zaak F-20/09)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Bevorderingsronde 2008 – Vergelijking van verdiensten – Procedure gebaseerd op beoordelingsrapporten 2005/2006 – Criterium van niveau van gedragen verantwoordelijkheden)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marc Juvyns (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk K. Zieleśkiewicz en G. Kimberley, gemachtigden, vervolgens K. Zieleśkiewicz en M. Bauer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet naar de rang AST 7 te bevorderen en, voor zover nodig, van de besluiten om minder verdienstelijke ambtenaren naar die rang te bevorderen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Juvyns draagt zijn eigen kosten en die van de Raad van de Europese Unie.

____________

1 PB C 113 van 16/05/2009, blz. 46.