Kanne 13.2.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-19/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan hallinnollista tilannetta koskevan komission kirjeen kumoaminen ja vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

on todettava, että kirjeeltä, jota ei ole päivätty, jonka kahdesta sivusta ensimmäisen oikeassa yläkulmassa on maininta Ref Ares (2011)217354 – 28/02/2011’ (sic) ja jonka yksityiskohdista ja sisällöstä kantaja sai ensimmäisen kerran tiedon aikaisintaan 6.4.2011, ei ole oikeudellisesti perusteltu, tai vaihtoehtoisesti se on kumottava

15.5.2011 tehty päätös, jolla hylättiin kantajan komissiolle 28.2.2011 päivätyllä kirjeellä toimittama valitus, on sen muodosta riippumatta kumottava tarvittavilta osin

14.9.2011 päivätty kirje, jonka kantajan vastaanotti aikaisintaan 20.10.2011, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle 28.2.2011 ja 14.9.2011 päivätyistä kirjeistä aiheutunut vahinko, jonka määrä on 10 000 euroa tai virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma määrä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.