Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Oberlandesgericht Bamberg (Γερμανία) στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 – Ποινική δίκη κατά Mohammad Ferooz Qurbani

(Υπόθεση C-481/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberlandesgericht Bamberg

Ποινική δίκη ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

Mohammad Ferooz Qurbani

Προδικαστικά ερωτήματα

Καλύπτει ο προσωπικός λόγος άρσεως του αξιοποίνου του άρθρου 31 της Συμβάσεως περί του καθεστώτος των προσφύγων (Σύμβαση της Γενεύης, στο εξής: ΣΓ), καθ’ υπέρβαση του γράμματος της διατάξεως, και την πλαστογραφία που διεπράχθη με την επίδειξη πλαστού διαβατηρίου σε αστυνομικό υπάλληλο κατά την είσοδο, αεροπορικώς, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, εφόσον η εν λόγω χρήση του πλαστού διαβατηρίου ουδόλως απαιτείται για να ζητηθεί άσυλο στο εν λόγω κράτος;Η χρήση των υπηρεσιών διακινητή αποκλείει την επίκληση του άρθρου 31 ΣΓ;Έχει το αναφερόμενο στο άρθρο 31 ΣΓ στοιχείο της «απ’ ευθείας» προελεύσεως από χώρα όπου απειλείτο η ζωή ή η ελευθερία του ενδιαφερομένου την έννοια ότι η εν λόγω προϋπόθεση πληρούται ακόμη και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εισήλθε αρχικώς σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εν προκειμένω: στην Ελλάδα) και από εκεί συνεχίζει το ταξίδι του σε άλλο κράτος μέλος (εν προκειμένω: στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) όπου και αιτείται άσυλο;