Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Bamberg (Saksa) on esittänyt 9.9.2013 – Rikosoikeudenkäynti Mohammad Ferooz Qurbania vastaan

(Asia C-481/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Bamberg

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Mohammad Ferooz Qurbani

Ennakkoratkaisukysymykset

Käsittääkö pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen (Geneven yleissopimus) 31 artiklassa tarkoitettu henkilön rankaisematta jättämistä koskeva peruste sen sanamuotoa laajemmin myös asiakirjojen väärentämisen siten, että poliisiviranomaiselle esitettiin väärennetty passi Saksan liittotasavaltaan lentoteitse saavuttaessa, kun väärennetyn passin käyttäminen ei ole lainkaan tarpeen turvapaikan hakemiseksi kyseisestä valtiosta?

Onko ihmisten salakuljetukseen turvautuminen esteenä Geneven yleissopimuksen 31 artiklaan vetoamiselle?

Onko Geneven yleissopimuksen 31 artiklan tunnusmerkistönä olevaa edellytystä saapumisesta ”suoraan” maasta, jossa asianomaisen henkilön elämä tai vapaus on uhattuna, tulkittava siten, että kyseinen edellytys täyttyy myös silloin, kun asianomainen henkilö saapui ensin toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon (tässä tapauksessa Kreikkaan), josta hän jatkoi matkaa toiseen jäsenvaltioon (tässä tapauksessa Saksan liittotasavaltaan), josta hän hakee turvapaikkaa?