Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Bamberg (Duitsland) op 9 september 2013 – Strafzaak tegen Mohammad Ferooz Qurbani

(Zaak C-481/13)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Bamberg

Partijen in de strafzaak

Mohammad Ferooz Qurbani

Prejudiciële vragen

Heeft de persoonlijke strafuitsluitingsgrond van artikel 31 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen (VG) – ook al is dit niet letterlijk bepaald – ook betrekking op valsheid in geschrifte die is begaan door bij de binnenkomst per vliegtuig in de Bondsrepubliek Duitsland een vervalst paspoort aan een politieagent voor te leggen, wanneer het gebruik van het vervalste paspoort niet noodzakelijk is voor het indienen van een asielverzoek in die lidstaat?

Is een beroep op artikel 31 VG uitgesloten wanneer gebruikt is gemaakt van diensten van mensensmokkelaars?

Moet de in artikel 31 VG opgenomen voorwaarde dat de betrokkene rechtstreeks komt van een grondgebied waar zijn leven of zijn vrijheid werd bedreigd, aldus worden uitgelegd dat deze voorwaarde ook dan is vervuld, wanneer de betrokkene eerst in een andere lidstaat van de Europese Unie (in casu: Griekenland) is binnengekomen en van daaruit naar een andere lidstaat (in casu: Bondsrepubliek Duitsland) verder reist en daar om asiel verzoekt?