Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Bamberg (Nemčija) 9. septembra 2013 – Kazenski postopek proti Mohammadu Feroozu Qurbaniju

(Zadeva C–481/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Bamberg

Stranka v postopku v glavni stvari

Mohammad Ferooz Qurbani

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali se osebni razlog za odpustitev kazni iz člena 31 Konvencije o statusu beguncev (Ženevska konvencija) nanaša tudi, ne da bi bilo to v njem izrecno navedeno, na ponarejanje listin, do katerega je prišlo s predložitvijo ponarejenega potnega lista policijskemu uradniku ob vstopu v Zvezno republiko Nemčijo po zračni poti, če za uveljavljanje azila uporaba ponarejenega potnega lista v tej državi sploh ni potrebna?2.    Ali uporaba storitev tihotapca ljudi onemogoča sklicevanje na člen 31 Ženevske konvencije?3.    Ali je treba element dejanskega stanu „neposrednega“ izvora z območja, kjer je bilo ogroženo življenje ali svoboda zadevne osebe, iz člena 31 Ženevske konvencije razlagati tako, da je ta pogoj izpolnjen, tudi če zadevna oseba najprej vstopi v drugo državo članico Evropske unije (v obravnavanem primeru v Grčijo) in od tam vstopi v naslednjo državo članico (v obravnavanem primeru: v Zvezno republiko Nemčijo), kjer zaprosi za azil?