Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 11. rujna 2013. – de Brito Sequeira Carvalho protiv Komisije

(Predmet F-126/11)1

(Javna služba – Službenici – Stegovne mjere – Stegovni postupak – Stegovna sankcija – Ukor – Članak 25. Priloga IX. Statutu – Članak 22.a Statuta)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: M. Boury, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Baquero Cruz i D. Martin, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke AIPN-a kojom se tužitelju određuje stegovna sankcija u obliku ukora.Izreka presudeTužba se odbija.G. de Brito Sequeira Carvalho snosi vlastite troškove, te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije.