Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 23 октомври 2013 г. — Solberg/(ЕЦМНН)

(Дело F-148/12)1

(Публична служба — Бивш срочно нает служител— Доклад за оценка — Правен интерес — Задължение за мотивиране — Обхват на правото на преценка)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ulrik Solberg (Лисабон, Португалия) (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. S. Orlandi, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal)

Ответник: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (представител: D. Storti, подпомаган от адв. B. Wägenbaur)ПредметИскане за отмяна на решението, с което се приема атестационния доклад на жалбоподателя за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Solberg понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН).