Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 23. októbra 2013 – Solberg/EMCDDA

(vec F-124/12)1

(Verejná služba – Bývalý dočasný zamestnanec – Neobnovenie zmluvy na dobu určitú – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah voľnej úvahy)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ulrik Solberg (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis a É. Marchal, avocats)

Žalovaný: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (v zastúpení: D. Sorti, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, avocat)Predmet veciVerejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia o neobnovení žalobcovej zmluvy dočasného zamestnancaVýrok rozsudku1.    Žaloba U. Solberga sa zamieta.2.    U. Solberg znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť.