Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 3. prosince 2013 – CT v. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

(Věc F-36/13)1

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Smlouva na dobu neurčitou – Výpověď – Narušení vážnosti funkce – Narušení pouta důvěry“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: CT (Brusel, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (zástupci: H. Monet a B. Wägenbaur, zmocněnec a advokát)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí o výpovědi pracovní smlouvy žalobkyně na základě čl. 47 písm. c) bodu i) pracovního řádu použitelného na ostatní zaměstnance (RAA)Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.CT ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.