Tužba podnesena 25. listopada 2013. – ZZ protiv FRA-e

(Predmet F-106/13)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: L. Levi i M. Vandenbussche, odvjetnici)

Tuženik: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke direktora FRA-e o izricanju stegovne sankcije tužitelju u obliku ukora.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku direktora FRA-e od 20. veljače 2013. kojom je izrečen ukor i, ukoliko je potrebno, odluku od 22. veljače 2013. koja u pisanom obliku potvrđuje ukor;

ukoliko je potrebno, poništi odluku direktora FRA-e od 17. srpnja 2013., zaprimljenu 18. srpnja 2013. kojom je žalba odbijena;

tužitelju dosudi primjerenu naknadu na ime neimovinske štete prouzrokovane teškom nezakonitošću i nepravilnošću upravne istrage i odluke da se izrekne ukor. Ta se neimovinska šteta ex aequo et bono procjenjuje na 15 000 eura;

tuženiku naloži snošenje troškova.