Acțiune introdusă la 17 decembrie 2014 – ZZ/Europol

(Cauza F-122/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: J. Kempeners și M. Itani, avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Europol de a nu reînnoi contractul reclamantei pentru o perioadă nedeterminată și obligarea Europol la plata diferenței dintre remunerația pe care aceasta ar fi putut să o primească în continuare la Europol și orice altă indemnizație pe care ar fi primit-o în mod efectiv

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate de Europol la 6 mai 2013 prin care acesta o informează pe reclamantă că nu va reînnoi contractul său pe perioadă determinată care va expira la 31 octombrie 2013;

obligarea Europol să plătească reclamantei diferența dintre, pe de o parte, cuantumul remunerației pe care ar fi putut să o primească dacă ar fi continuat să își exercite atribuțiile în cadrul acestuia și, pe de altă parte, cuantumul remunerației, al onorariilor, al indemnizației de șomaj sau al oricărei alte indemnizații compensatorii primite efectiv de reclamantă începând cu data de 1 octombrie 2013 în locul remunerației pe care o primea în cadrul Europol;obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.