Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 – Wurster v. EIGE

(Spojené věci F-20/12 a F-43/12)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci EIGE – Dočasný zaměstnanec - Postup hodnocení vedoucích schopností zaměstnanců EIGE nově přidělených na pozici nižších vedoucích pracovníků - Přeřazení na pozici mimo vedení - Právo být vyslechnut - Rozsah působnosti práva – Uplatnění bez návrhu – Nahrazení důvodů provedené soudem bez návrhu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Barbara Wurster (Vilnius, Litva) (zástupci: původně T. Bontinck a S. Woog, advokáti, poté T. Bontinck a S. Greco, advokáti)

Žalovaný: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalovaného o přeřazení žalobkyně z pozice vedoucí operací na pozici vedoucí týmu nevyžadující vedoucí kvalifikaci. Dále návrh na zrušení rozhodnutí ředitelky EIGE, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o přiznání příspěvku za vedení za období od 1. června do 30. září 2011.Výrok rozsudkuRozhodnutí ředitelky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů ze dne 8. září 2011 o přeřazení B. Wurster na pozici vedoucího týmu střediska pro zdroje a dokumentaci se zrušuje.Žaloba se ve zbývající části zamítá.Evropský institut pro rovnost žen a mužů ponese vlastní náklady řízení a náhradí náklady řízení vynaložené B. Wurster.