Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 16. rujna 2013. – Wurster protiv EIGE

(Spojeni predmeti F-20/12 i F-43/12)1

(Javna služba – Osoblje EIGE-a – Član ugovornog osoblja – Postupak ocjene rukovodećih sposobnosti djelatnika EIGE-a koji su nedavno premješteni na mjesto srednje rangiranog rukovodećeg osoblja – Premještaj na mjesto izvan rukovodećeg osoblja – Pravo na saslušanje – Polje primjene zakona – Utvrđivanje po službenoj dužnosti – Preinaka obrazloženja po službenoj dužnosti)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužiteljica: Barbara Wurster (Vilnius, Litva) (zastupnici: prvotno T. Bontinck i S. Woog, odvjetnici, zatim T. Bontinck i S. Greco, odvjetnici)

Tuženik: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE), (zastupnik: M. Velardo, odvjetnik)

PredmetZahtjev za poništenje odluke tuženika o premještaju tužiteljice s mjesta voditelja poslovanja na mjesto voditelja tima za koje nisu potrebne upravljačke vještine i zahtjev za poništenje odluke ravnateljice EIGE-a o odbijanju zahtjeva tužiteljice za isplatu naknade za upravljanje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2011.Izreka presudePoništava se odluka ravnateljice Europskog instituta za ravnopravnost spolova od 8. rujna 2011. o premještaju B. Wurster na mjesto voditelja tima centra za istraživanje i dokumentaciju.U ostalom dijelu tužbe se odbijaju.Europski institut za ravnopravnost spolova će, osim vlastitih, snositi i troškove B. Wurster.