2014 m. sausio 16 d. Sø- og Handelsretten (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Post Danmark A/S prieš Konkurrencerådet

(Byla C-23/14)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sø- og Handelsretten

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Post Danmark A/S

Atsakovė: Konkurrencerådet

Įstojusi į bylą šalis: Bring Citymail Denmark A/S

Prejudiciniai klausimai

1.    Kokiomis gairėmis reikėtų vadovautis sprendžiant, ar tai, kad dominuojanti įmonė taiko nuolaidų sistemą pagal standartines apimčių ribas, turinčią nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą 10 ir 11 punktuose nurodytus požymius, yra piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi pažeidžiant EB sutarties 82 straipsnį?

Atsakyme Teisingumo Teismo prašoma patikslinti, kokią reikšmę vertinimui turi tai, ar nuolaidų sistemų ribos nustatytos taip, kad nuolaidų sistema taikoma daugumai rinkos vartotojų.

Atsakyme Teisingumo Teismo taip pat prašoma patikslinti, kokią reikšmę, jeigu apskritai ją turi, dominuojančios įmonės kainos ir sąnaudos turi tokios nuolaidų sistemos vertinimui pagal EB sutarties 82 straipsnį („tiek pat produktyvaus konkurento“ kriterijaus reikšmingumas).

Kartu Teisingumo Teismo prašoma patikslinti, kokią reikšmę šiuo atžvilgiu turi rinkos požymiai, be kita ko, ar rinkos požymiais galima pateisinti galimybių apribojimo poveikį, įrodytą kitokiais tyrimais ar analizėmis nei „tiek pat produktyvaus konkurento“ kriterijaus taikymas (šiuo klausimu žr. Komisijos komunikato dėl 82 straipsnio taikymo 24 punktą).

2.    Kiek tikėtinas ir rimtas turi būti nuolaidų sistemos, turinčios nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą 10 ir 11 punktuose nurodytus požymius, antikonkurencinis poveikis, kad būtų taikomas EB sutarties 82 straipsnis?

3.     Atsižvelgiant į atsakymus į 1 ir 2 klausimus, į kokias konkrečias aplinkybes turi atsižvelgti nacionalinis teismas, vertindamas, ar konkrečiu atveju tokiomis aplinkybėmis, kaip kad apibūdintosios nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą (rinkos ir nuolaidų sistemos požymiai), nuolaidų sistema taip apribojamos arba gali būti apribotos galimybės, kad tai yra EB sutarties 82 straipsnyje numatytas piktnaudžiavimas?

Ar šiuo atžvilgiu reikalaujama, kad galimybių apribojimo poveikis būtų juntamas?