Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 februarie 2014 –García Domínguez/Comisia

(Cauza F-155/12)1

(Funcție publică – Concurs – Avizul de concurs EPSO/AD/215/11 – Neincludere pe lista de rezervă – Motivarea unei decizii de respingere a unei candidaturi – Principiul egalității de tratament – Conflict de interese)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Luis García Domínguez (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Tymen, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și G. Gattinara)ObiectulCerere de anulare a deciziei de a nu îl include pe reclamant în lista de rezervă a concursului EPSO/AD/125/11DispozitivulRespinge acțiunea ca vădit nefondată.Îl obligă pe domnul García Domínguez să suporte propriile cheltuieli de judecată și să plătească cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.