Tužba podnesena 11. prosinca 2013. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-119/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: ZZ (zastupnici: D. de Abreu Caldas i J.-N. Louis, avocats)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Ukidanje odluka o prijenosu mirovinskih prava tužiteljâ u mirovinskom sustavu Unije koji primjenjuje nove opće provedbene odredbe koje se tiču članaka 11. i 12. Priloga VIII. Pravilnika o osoblju.

Tužbeni zahtjev tužiteljâ

Ukidanje odluka o izračunu stečenih mirovinskih prava stečenih prije ulaska u službu Komisije;naložiti Komisiji snošenje troškova.