Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 27. februarja 2014 – Walton proti Komisiji

(Zadeva F-32/13)1

(Javni uslužbenci – Začasni uslužbenec – Odpravnina – Odstop, ugotovljen s sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti – Določitev datuma odstopa – Pravnomočnost – Odločbe OPI, ki so postale dokončne zaradi nevložitve tožbe – Nespoštovanje predhodnega upravnega postopka – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Robert Walton (Oxford, Združeno kraljestvo) (zastopnik: F. Moyse, odvetnik)Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in A.-C. Simon, zastopnika)PredmetPredlog za razglasitev ničnosti zavrnitve prošnje za izplačilo neplačanega dela zneska, ki bi ga Komisija morala plačati tožeči stranki na podlagi odpravnine.Izrek1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.2.    R. Walton nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.