EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2013 m. rugsėjo 19 d.

Byla F‑31/13

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys – Ieškinys, pateiktas faksu per ieškinio pateikimo terminą, dėl nuotolių pratęstą dešimt dienų terminu – Ieškinys, pateiktas paštu per kitas dešimt dienų – Ieškinių tapatumo nebuvimas – Vėlavimas pareikšti ieškinį“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo, be kita ko, panaikinti Europos Komisijos sprendimą atmesti jo 2012 m. kovo 1 d. prašymą, papildytą 2012 m. kovo 12 d., ir sprendimą atmesti jo 2012 m. liepos 12 d. prašymą ir atlyginti jam žalą, patirtą dėl 2002 m. kovo mėn. Komisijos sprendimo jį perkelti iš Komisijos delegacijos Luandoje (Angola) į Komisijos buveinę Briuselyje (Belgija). Prieš atsiunčiant ieškinio originalą paštu, 2013 m. kovo 27 d. faksu buvo atsiųstas dokumentas ir nurodyta, kad tai šio ieškinio kopija.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. L. Marcuccio padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Ieškinys, pateiktas faksu per nustatytą ieškiniui pareikšti terminą – Advokato parašas, kuris skiriasi nuo esančio originaliame paštu atsiųstame ieškinyje – Pasekmė – Fakso gavimo data, į kurią negalima atsižvelgti siekiant įvertinti termino pareikšti ieškinį laikymąsi

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalis)

Siekiant tinkamai pateikti bet kokį procesinį dokumentą Sąjungos Tarnautojų teisme Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio ir ypač jo 1 ir 6 dalies nuostatose, kuriomis leidžiama pareikšti ieškinį faksu, reikalaujama, kad šalies atstovas ranka pasirašytų dokumento originalą prieš jį atsiunčiant faksu ir kad tas pats originalas būtų pateiktas Tarnautojų teismo kanceliarijai vėliausiai per kitas dešimt dienų.

Šiomis aplinkybėmis, jei vėliau paaiškėja, kad ant dokumento originalo, kuris faktiškai pateiktas kanceliarijai per dešimt dienų nuo faksimilės atsiuntimo, yra ne tas pats parašas, kuris yra ant faksu atsiųsto dokumento, reikia konstatuoti, kad Tarnautojų teismo kanceliarija gavo du skirtingus procesinius dokumentus, net jei jie pasirašyti to paties asmens. Iš tiesų, kadangi Tarnautojų teismas neturi patikrinti, ar abu tekstai visiškai sutampa, akivaizdu, kad jei parašas ant vieno dokumento nesutampa su parašu ant kito dokumento, faksu atsiųstas dokumentas nėra paštu atsiųsto akto kopija.

Be to, jei teksto, išsiųsto faksu, pateikimas neatitinka teisinio saugumo reikalavimų, įtvirtintų Procedūros reglamento 34 straipsnyje, į faksu atsiųsto dokumento pateikimo datą negalima atsižvelgti siekiant įvertinti termino pareikšti ieškinį laikymąsi.

(žr. 19, 20 ir 22 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2001 m. lapkričio 13 d. Nutarties F prieš Audito Rūmus, T‑138/01 R, 8 ir 9 punktai.