Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 10. apríla 2014 – Strack/Komisia

(vec F-61/09)1

Jazyk konania: nemčina

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 193, 15.8.2009, s. 36.