Acțiune introdusă la 21 martie 2014 – ZZ/OAPI

(Cauza F-24/14)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2011 și 31 decembrie 2012 și cerere de despăgubire

Concluziile reclamantului

Anularea raportului de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2011 și 31 decembrie 2012, astfel cum a fost finalizat și semnat de evaluator;obligarea OAPI la plata către reclamant a unei despăgubiri corespunzătoare, al cărei cuantum — de cel puțin 500 de euro — este lăsat la aprecierea Tribunalului, pentru prejudiciile morale și nemateriale suferite ca urmare a raportului de evaluare atacat;obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.