Talan väckt den 21 mars 2014 – ZZ mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-24/14)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för tiden mellan den 1 oktober 2011 och den 31 december 2012 samt skadeståndstalan.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens betygsrapport för tiden mellan den 1 oktober 2011 och den 31 december 2012, vilken upprättades och undertecknades av betygsättaren,

förplikta harmoniseringsbyrån att utge ersättning enligt personaldomstolens bedömning – inte under 500 euro – till sökanden för den ideella skada som denne lidit till följd av den angripna betygsrapporten

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.