AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(második tanács)

2013. október 17.

F‑60/09. RENV. sz. ügy

Gerhard Birkhoff

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Hatályon kívül helyezést követő visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé – Díjazás – Családi támogatások – Eltartott gyermek után járó támogatás – Kereső tevékenység folytatásában akadályozott, súlyosan beteg vagy rokkant gyermek – A támogatás folyósításának meghosszabbítása iránti kérelem”

Tárgy:      Az eredetileg az F‑60/09. sz. ügyben az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset Közszolgálati Törvényszék elé történő visszautalása az Európai Unió Törvényszékének a T‑10/11. P. sz., Birkhoff kontra Bizottság ügyben 2011. november 29‑én hozott ítéletével (a továbbiakban: visszautaló ítélet), amely hatályon kívül helyezi a Közszolgálati Törvényszék F‑60/09. sz., Birkhoff kontra Bizottság ügyben 2010. október 27‑én hozott ítéletét (a továbbiakban: 2010. október 27‑i ítélet), amelyben az a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához 2009. június 24‑én érkezett azon keresetről határozott, amelyben G. Birkhoff lényegében azt kérte, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Közösség Bizottságának 2008. november 14‑i határozatát, amelyben a Bizottság megtagadta a felperes részére a rokkant lánya után, 1978 óta – a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (5) bekezdése alapján – folyósított eltartott gyermek után járó támogatás (a továbbiakban: szóban forgó támogatás) 2008. december 31. után való meghosszabbítását.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint a G. Birkhoff részéről az F‑60/09. és a T‑10/11. P. sz. ügyben felmerült költségeket. A felek maguk viselik az F‑60/09. RENV. sz. ügyben felmerült saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – A vitatott aktus indokolásának az eljárás során való helyettesítése – Megengedhetetlenség – Kivétel

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Díjazás – Családi támogatások – Eltartott gyermek után járó támogatás – A gyermek keresőképtelensége esetén az életkortól független meghosszabbításhoz való jog – Az adminisztráció kötelezettségei – Mérlegelést nem engedő hatáskör

(Személyzeti szabályzat, VII. melléklet, 2. cikk, (5) bekezdés)

1.      Az adminisztráció az eljárás során nem helyettesítheti vagy egészítheti ki a határozat valamely indokát, kivéve ha bebizonyosodik, hogy mérlegelést nem engedő hatáskörében jár el, így a vitatott határozat esetleges megsemmisítésének az lehetne az egyetlen következménye, hogy az adminisztráció új, a megsemmisített határozattal érdemben azonos határozat meghozatalára volna köteles.

(lásd a 39. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑97/07. sz., De Fays kontra Bizottság ügyben 2008. június 17‑én hozott ítéletének 70. pontja; F‑113/07. sz., Šimonis kontra Bizottság ügyben 2011. április 14‑én hozott ítéletének 93. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      A kereső tevékenység folytatásában súlyos betegség vagy rokkantság miatt akadályozott gyermek esetében a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (5) bekezdése szerinti támogatás folyósítása az életkortól függetlenül folytatódik, amíg a betegség vagy rokkantság fennáll. Ez a rendelkezés nem biztosít semmilyen diszkrecionális jogkört az adminisztráció számára arra nézve, hogy megadja vagy megtagadja a szóban forgó támogatás kedvezményét, hanem mérlegelést nem engedő hatáskörrel ruházza fel abban az értelemben, hogy – miként a fent említett rendelkezések eltérést nem engedő szövegezéséből kitűnik – az adminisztráció köteles biztosítani az eltartott gyermek után járó támogatást, ha a vonatkozó rendelkezésben meghatározott feltételek teljesülését megállapítja, ellenkező esetben pedig köteles azt elutasítani.

(lásd a 40. pontot)

Hivatkozás:


az Elsőfokú Bíróság T‑302/01. sz., Birkhoff kontra Bizottság ügyben 2003. október 21‑én hozott ítéletének 38. pontja.