PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

17. listopada 2013.

Predmet F‑77/12

Vasil Vasilev

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Otvoreni natječaj – Obavijest o natječaju EPSO/AD/208/11 – Nemogućnost korištenja tipkovnice tijekom preliminarnog ispitivanja na koju je kandidat bio naviknut – Odbijanje sudjelovanja na testovima procjene – Jednako postupanje“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom V. Vasilev među ostalim traži poništenje odluke od 10. svibnja 2012. kojom je povjerenstvo za odabir na otvorenom natječaju EPSO/AD/208/11 odbilo dopustiti mu sudjelovanje na testiranjima za procjenu na navedenom natječaju.

Odluka:      Tužba se odbija. V. Vasilev snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Tužba usmjerena protiv odluke o odbijanju pristupa testiranjima na natječaju – Mogućnost pozivanja na nepravilnosti u odvijanju natječaja

(čl. 90. st. 2. i čl. 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

2.      Dužnosnici – Natječaj – Odvijanje natječaja – Nemogućnost kandidata da promijeni vrstu tipkovnice tijekom preliminarnog ispitivanja – Povreda načela jednakog postupanja – Nepostojanje

(čl. 1.d i čl. 27. st. 1. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

1.      Uzimajući u obzir složenost postupka zapošljavanja koji se sastoji od niza vrlo povezanih odluka, tužitelj se s pravom može pozivati na nepravilnosti do kojih je došlo tijekom odvijanja natječaja prilikom podnošenja tužbe usmjerene protiv kasnije pojedinačne odluke, poput odluke o odbijanju pristupa preliminarnim testiranjima.

(t. 15.)

Izvori:

Službenički sud: 21. ožujka 2013., Taghani/Komisija, F‑93/11, t. 38.

2.      Načelo jednakog postupanja, kao opće načelo prava Unije, zahtijeva da se s usporedivim situacijama ne postupa različito i da se s različitim situacijama ne postupa isto, osim kada je takvo postupanje objektivno opravdano. Također, postoji povreda načela jednakog postupanja, primjenjivog na pravo javne službe Unije, ako se prema dvjema kategorijama osoblja u službi Unije, čiji činjenični i pravni položaji nisu bitno različiti, postupa različito i ako ta razlika u postupanju nije objektivno opravdana.

Činjenica da je kandidat na otvorenom natječaju za sastavljanje liste za zapošljavanje pravnika lingvista za bugarski jezik prije natječaja koristio fonetsku tipkovnicu, a ne tipkovnicu BDS i da se nije naviknuo na tipkovnicu BDS, iako je bio obaviješten o tome da će se ta tipkovnica koristiti na ispitivanjima, predstavlja okolnost svojstvenu kandidatu koja ne može predstavljati razliku koja može dovesti do povrede načela jednakog postupanja.

Uzimajući u obzir o širokoj diskrecijskoj ovlasti kojom raspolaže povjerenstvo za odabir što se tiče sadržaja i načina ispitivanja na natječaju, istovjetno postupanje prema svim kandidatima i to da svi koriste samo tipkovnicu BDS opravdano je naravi i krajnjim ciljem natječaja, koji je bio specijalizirani natječaj s ciljem odabira određenog broja visoko kvalificiranih pravnika lingvista za Sud, gdje svi bugarski pravnici lingvisti koriste standardnu tipkovnicu BDS.

(t. 26., 31., 35. i 36.)

Izvori:

Sud: 16. prosinca 2008., Arcelor Atlantique i Lorraine i dr., C‑127/07, t. 23.

Prvostupanjski sud: 5. travnja 2005., Hendrickx/Vijeće, T‑376/03, t. 33.

Službenički sud: 25. veljače 2010., Pleijte/Komisija, F‑91/08, t. 36.; 28. ožujka 2012., Marsili/Komisija, F‑19/10, t. 20. i navedena sudska praksa