EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(pirmā palāta)

2013. gada 17. oktobrī

Lieta F‑77/12

Vasil Vasilev

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/208/11 – Neiespējamība iepriekšējos pārbaudījumos izmantot klaviatūru, pie kuras kandidāts ir pieradis – Atteikums pielaist novērtējuma pārbaudījumiem – Vienlīdzīga attieksme

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš EAEK līgumam ir piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru V. Vasilev lūdz tostarp atcelt 2012. gada 10. maija lēmumu, ar kuru atklātā konkursa EPSO/AD/208/11 atlases komisija atteicās viņu pielaist novērtējuma pārbaudījumiem minētajā konkursā

Nolēmums      Prasību noraidīt. V. Vasilev sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Prasība, kas vērsta pret lēmumu nepielaist pie konkursa pārbaudījumiem – Iespēja atsaukties uz pārkāpumu konkursa norisē

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Konkurss – Atklātā konkursa norise – Neiespējamība kandidātam mainīt klaviatūras veidu iepriekšējos pārbaudījumos – Vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums – Neesamība

(Civildienesta noteikumu 1.d pants un 27. panta pirmā daļa)

1.      Ņemot vērā tādas darbā pieņemšanas procedūras sarežģītību, kuru veido vairāki secīgi ļoti cieši saistīti lēmumi, prasītājam prasībā, kas ir vērsta pret vēlāku individuālu lēmumu, kāds ir lēmums nepielaist pie novērtējuma pārbaudījumiem, ir tiesības atsaukties uz pārkāpumiem, kas ir notikuši konkursa norisē.

(skat. 15. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2013. gada 21. marts, F‑93/11 Taghani/Komisija, 38. punkts.

2.      Vienlīdzīgas attieksmes princips – kā vispārējs Savienības tiesību princips – paredz, ka līdzīgas situācijas nevar aplūkot atšķirīgi un dažādas situācijas savukārt nevar aplūkot vienādi, ja vien šāda pieeja nav objektīvi pamatota. Savienības civildienesta tiesībās piemērojamais vienlīdzīgas attieksmes princips tiek pārkāpts arī gadījumā, ja attiecībā uz divām Savienības dienestā esošām personu kategorijām, kuru faktiskajā un tiesiskajā situācijā nav vērojamas būtiskas atšķirības, tiek piemērota atšķirīga attieksme un ja šāda attieksme nav objektīvi pamatota.

Tas, ka kandidāts uz atklāto konkursu rezerves saraksta izveidošanai bulgāru valodas juristu lingvistu darbā pieņemšanai pirms konkursa ir izmantojis fonētisko klaviatūru, nevis BDS klaviatūru un nav pieradis pie BDS klaviatūras, lai arī viņš ir ticis informēts, ka šāda klaviatūra tiks izmantota pārbaudījumos, ir kandidātam raksturīgs apstāklis, kuru nevar uzskatīt par atšķirību, kas var izraisīt vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu.

Ņemot vērā atlases komisijas plašo novērtējuma brīvību attiecībā uz konkursa pārbaudījumu saturu un veikšanas kārtību, vienādu attieksmi pret visiem kandidātiem un nosacījumu visiem izmantot vienīgi BDS klaviatūru pamato konkursa veids un mērķis, tā kā tas ir specializēts konkurss ar mērķi atlasīt konkrētu skaitu augsti kvalificētu juristu lingvistu Tiesai, kur visi bulgāru juristi lingvisti izmanto standarta BDS klaviatūru.

(skat. 26., 31., 35. un 36. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2008. gada 16. decembris, C‑127/07 Arcelor Atlantique et Lorraine u.c., 23. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 5. aprīlis, T‑376/03 Hendrickx/Padome, 33. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 25. februāris, F‑91/08 Pleijte/Komisija, 36. punkts; 2012. gada 28. marts, F‑19/10 Marsili/Komisija, 20. punkts un tajā minētā judikatūra.