Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 14 maj 2014 – Alexandrou mot kommissionen

(Mål F-34/13)1

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/231/12 – Beslut att neka tillträde till utvärderingstesterna – Tillgång till handlingar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christodoulos Alexandrou (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten R. Duta)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av uttagningskommittén i uttagningsprovet EPSO/AD/231/12 att neka sökanden tillträde till utvärderingstesterna för nämnda uttagningsprov

Domslut

Talan ogillas.

Christodoulos Alexandrou ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 207, 20.0./2013, s. 58.