Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 30. janvāra spriedums – Ohrgaard/Komisija

(lieta F-151/12) 1

Civildienests – Atalgojums – Ekspatriācijas pabalsts – Dzīvesvietas nosacījums, kas paredzēts Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā – Pienākumu veikšana starptautiskā organizācijā – Jēdziens – Piecu mēnešu stažēšanās Komisijā – Izslēgšana

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Dānija) (pārstāvji – S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un V. Joris)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir atteikts piešķirt ekspatriācijas pabalstu prasītājam

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 6. marta lēmumu, ar kuru J. Ohrgaard atteikts piešķirt ekspatriācijas pabalstu un kurš grozīts ar 2012. gada 31. augusta lēmumu noraidīt sūdzību;Eiropas Komisijas sedz savus un atlīdzina J. Ohrgaard tiesāšanās izdevumus.