Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. lipnja 2014. uputio Tribunale di Firenze (Italija) – kazneni postupak protiv Skerdjana Celaja

(Predmet C-290/14)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Firenze

Stranka glavnog postupka

Skerdjan Celaj

Prethodna pitanja

Jesu li u suprotnosti s Direktivom 2008/115/EZ nacionalne odredbe država članica koje propisuju kaznu zatvora do četiri godine za državljanina treće zemlje koji je, nakon što je vraćen u svoju zemlju na temelju koji nije ni kaznena sankcija niti posljedica kaznene sankcije, ponovo ušao na područje države članice uz povredu zakonite zabrane ponovnog ulaska, bez da su se takvog državljanina prethodno primijenile prisilne mjere iz članka 8. Direktive 2008/115/EZ u svrhu njegovog brzog i učinkovitog udaljavanja?