Tužba podnesena 18. travnja 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-36/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: C. Bernard-Glanz i A. Blot, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluka Komisije kojom je, s jedne strane, odbijen zahtjev tužitelja za produljenjem službe i, s druge strane, potvrđeno njegovo umirovljenje od 1. lipnja 2014.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluku tijela za imenovanja od 28. ožujka 2014., donesenu zajedno s odlukom glavnog direktora DG ENTR od 7. travnja 2014., kojom je odbijen zahtjev tužitelja za produljenjem službe i potvrđeno njegovo umirovljenje od 1. lipnja 2014.;naknaditi štetu koju bi pobijane odluke mogle uzrokovati;naložiti Komisiji snošenje troškova.