2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje The Goldman Sachs Group / Komisija

(Byla T-419/14)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Goldman Sachs Group, Inc (Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokatų W. Deselaers, J. Koponen ir A. Mangiaracina

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visus ar iš dalies 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimo C(2014) 2139 galutinis byloje AT.39610 – Elektros kabeliai 1, 2, 3 ir 4 straipsnius tiek, kiek tai susiję su ieškove; ir (arba)

sumažinti sprendimo 2 straipsniu ieškovei paskirtą baudą;

įpareigoti Komisiją padengti bylinėjimosi išlaidas šiame procese.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šešiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiamas SESV 101 straipsnis ir 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo1 23 straipsnio 2 dalis tiek, kiek buvo nuspręsta, kad GS Group solidariai atsakinga už Prysmian tariamai padarytą pažeidimą.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 2 straipsnis ir SESV 296 straipsnis tiek, kiek juo nebuvo teisiškai tinkamai įrodyta, kad GS Group nagrinėjamu laikotarpiu faktiškai darė lemiamą įtaką Prysmian.Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeistas SESV 101 straipsnis ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis tiek, kiek juo pažeidžiamas asmeninės atsakomybės principas ir nekaltumo prezumpcija.Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiamas SESV 101 straipsnis ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis tiek, kiek juo pažeidžiamas teisinio saugumo ir bausmių individualizavimo principai, nes Komisija nepaskirstė baudos.Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija pažeidė ieškovės teisę į gynybą (esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimas) tiek, kiek Komisija nesuteikė galimybės per nustatytą terminą susipažinti su pagrindiniais dokumenta

is.Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrojo Teismo prašoma taikyti GS Group bet kokį baudos, paskirtos ginčijamu sprendimu, sumažinimą, kuris gali būti taikomas Prysmian.

____________

____________

1 OL L 1, 2003 1 4, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvi