Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.7.2014 (Oberlandesgericht Bambergin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rikosoikeudenkäynti Mohammad Ferooz Qurbania vastaan

(Asia C-481/13)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Pakolaisten oikeusasemaa koskeva Geneven yleissopimus, joka on tehty 28.7.1951 – 31 artikla – Kolmannen maan kansalainen, joka on tullut jäsenvaltioon toisen jäsenvaltion kautta kuljettuaan – Ihmissalakuljettajien palveluihin turvautuminen – Laiton maahantulo ja oleskelu – Väärennetyn passin esittäminen – Rangaistusseuraamukset – Unionin tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Bamberg

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Mohammad Ferooz Qurbani

Tuomiolauselma

Unionin tuomioistuin ei ole toimivaltainen vastaamaan ennakkoratkaisukysymyksiin, jotka Oberlandesgericht Bamberg (Saksa) on esittänyt 29.8.2013 tekemällään päätöksellä asiassa C-481/13.

____________

1 EUVL C 352, 30.11.2013.