Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Bamberg - Duitsland) – Strafzaak tegen Mohammad Ferooz Qurbani

(Zaak C-481/13)1

(Prejudiciële verwijzing – Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen – Artikel 31 – Onderdaan van een derde land die een lidstaat via een andere lidstaat is binnengekomen – Hulp van mensensmokkelaars – Onrechtmatige binnenkomst en onrechtmatig verblijf – Vertoon van een vervalst paspoort – Strafsancties – Onbevoegdheid van het Hof)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Bamberg

Partij in de strafzaak

Mohammad Ferooz Qurbani

Dictum

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is onbevoegd om te antwoorden op de prejudiciële vragen die het Oberlandesgericht Bamberg (Duitsland) bij beslissing van 29 augustus 2013 in zaak C-481/13 heeft gesteld.

____________

1 PB C 352 van 30.11.2013.