Sag anlagt den 7. august 2014 – ZZ m. fl. mod EU-Udenrigstjenesten

(Sag F-78/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m. fl. (ved advokaterne Dario de Abreu Caldas, Micael de Abreu Caldas og Jean-Noël Louis)

Sagsøgt: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelserne om ikke at forfremme sagsøgerne til den efterfølgende lønklasse i forbindelse med forfremmelsesåret 2013 ved Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS).

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelserne af 9. og 14. oktober 2013 om udfærdigelse af listen over forfremmede tjenestemænd i forfremmelsesåret 2013.

EEAS tilpligtes at betale sagens omkostninger.