Prasība, kas celta 2014. gada 15. augustā – ZZ/Eiropas Komisija

(lieta F-82/14)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Cornacchia, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja izslēgšanu no konkursa EPSO/AST/126/2012 par to, ka viņš nebija informējis atlases komisiju par radnieciskām saitēm ar vienu no tās locekļiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2014. gada 15. maija lēmumu, ar kuru atklātā konkursa EPSO/AST/126/12 komisija ar EPSO vēstuli, atbildot uz prasītāja 2014. gada 31. janvārī iesniegto pārskatīšanas pieteikumu, apstiprināja prasītāja izslēgšanu no konkursa EPSO/AST/126/12;piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt morālo kaitējumu, ko prasītājs bija cietis saistībā ar iepriekšējā ievilkumā minēto lēmumu un kurš ex aequo et bono novērtēts EUR 3000 apmērā;piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.